Aangifte inkomstenbelasting 2017

Vanaf 01 maart 2018 is het weer zover: de aangifte inkomstenbelasting 2017!

Zoals voorafgaande jaren staan wij u ook dit jaar weer bij met het invullen van de gegevens. Heeft u vorig jaar de aangifte door ons laten invullen? Dan ontvangt u omstreeks 13 februari een brief met daarin de instructies hoe u de stukken kunt aanleveren. U kunt de stukken verzamelen aan de hand van een handige checklist. Deze treft u onderstaand aan.

Wilt u stukken digitaal aanleveren?
Snel en en eenvoudig uw documenten aanleveren.

 • Persoonlijke gegevens

  • Uw burgerservicenummer (BSN) en eventueel ook het BSN van uw partner en kinderen
  • Uw IBAN (rekeningnummer)
  • Uw DigiD-Machtigingscode
 • Inkomsten

  • Alle jaaropgaven over 2017
  • Ontvangen partneralimentatie
 • Bankrekeningen

  • Jaaroverzicht 2017 van uw betaalrekening
  • Jaaroverzicht 2017 van uw spaarrekening
  • Jaaroverzicht 2017 van uw beleggingenLet op! Dit geldt alleen als uw vermogen groter is € 25.000 per persoon.
 • Woning

  • De WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2016
   Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad.
  • Jaaropgaaf van uw hypotheek
  • Bij aankoop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening
  • Hebt u uw hypotheek overgesloten in 2017: de notarisafrekening
 • Aftrekposten

  U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk dan aan:

  • Giften
  • Zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
   De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.
  • Betaalde partneralimentatie
  • Als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten
 • Overig

  • Overzicht van ontvangen studiefinanciering
  • Gegevens van leningen en andere schulden
  • Betaalde kinderalimentatie
  • Gegevens van betaalde lijfrentepremies
  • Overzicht van betaalde Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
  • Dividendgegevens
 • Voorlopige aanslagen (incl. eventuele partner)

  • Voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2017
  • Voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2017